Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TT&TT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Điện Bàn, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 1 Hồ sơ văn bản xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính Công ty TNHH KERRY EXPRESS (Việt Nam)
0979274872

Phường Tân Thạnh
26/2/2016 8:27 8/4/2016 17:0 28/3/2016 9:33
Đã có kết quả
26/2/2016 8:31 26/2/2016 23:59