Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TT&TT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Điện Bàn, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 5 Thẩm định Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán :Dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy và phần mềm đặc thù cho các cơ quan Đảng Tỉnh ủy Quảng Nam
0905406111

Phường Tân Thạnh
19/8/2016 10:24 5/9/2016 17:0 30/8/2016 9:6
Đã có kết quả
19/8/2016 10:27 19/8/2016 23:59
2 5 Thẩm định thiết kế thi công và dự toán dự án xây dựng hệ thống lan truyền tại 18 phòng TC_KH, xây dựng cơ sở DL cho thu chi ngân sách và mua sắm trang thiết bị tại Sở Tài chính Sở Xây dựng

Phường Tân Thạnh
26/8/2015 14:48 5/9/2015 17:0 5/7/2016 14:51
Đã có kết quả
5/7/2016 14:50 6/7/2016 23:59
3 2 Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Hệ thống phần mềm 1 cửa điện tửu hiện đại tại Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

Phường Tân Thạnh
10/6/2015 11:5 19/6/2015 17:0 5/7/2016 11:10
Đã có kết quả
5/7/2016 11:10 6/7/2016 23:59
4 1 Thẩm định thiết kế sơ bộ công trình cải tạo trụ sở làm việc -BHXH Quảng Nam Bảo hiểm xã hội Quảng Nam

Phường Tân Thạnh
11/1/2016 10:33 18/1/2016 17:0 5/7/2016 10:37
Đã có kết quả (trễ 168 ngày)
5/7/2016 10:37 6/7/2016 23:59
5 4 Thẩm định thiết kế Bản vẽ thi công dự toán Đại học Quảng Nam
0914716746

Phường Tân Thạnh
23/6/2016 9:43 7/7/2016 17:0 24/6/2016 13:43
Đã có kết quả
23/6/2016 9:45 23/6/2016 23:59
6 2 Thẩm định Dự án " Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy và phần mềm đặc thù cho các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Nam Văn phòng tỉnh ủy

Phường Tân Thạnh
21/3/2016 14:38 3/6/2016 17:0 27/5/2016 15:32
Đã có kết quả
20/5/2016 14:42 20/5/2016 23:59
7 3 Thẩm định Dự toán xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
0977245953

Phường Tân Thạnh
20/5/2016 14:21 3/6/2016 17:0 9/6/2016 14:21
Đã có kết quả (trễ 5 ngày)
20/5/2016 14:24 20/5/2016 23:59
8 8 Xây dựng hệ thống phần mềm một cửa liên thông theo hướng hiện đại và dịch vụ công trực tuyến tại Sở LĐTB&XH Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
0934805678

Phường Tân Thạnh
3/11/2015 10:31 15/12/2015 17:0 22/12/2015 8:12
Đã có kết quả (trễ 6 ngày)
1/12/2015 10:34 1/12/2015 23:59
9 6 Xây dựng hệ thống Hội nghị Trực tuyến tại tỉnh ủy Quảng Nam Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam
0914542177

Phường Tân Thạnh
3/9/2015 8:3 8/10/2015 17:0 1/10/2015 8:48
Đã có kết quả
24/9/2015 8:5 24/9/2015 23:59
10 5 Thẩm định Dự toán lắp đặt màn hình LED và giới thiệu đơn vị cung cấp lắp đặt hệ thống màn hình LED để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
0914716746

Phường Tân Thạnh
3/9/2015 8:38 17/9/2015 17:0 10/9/2015 8:14
Đã có kết quả
3/9/2015 8:41 3/9/2015 23:59
11 4 Tờ trình đề nghị Thẩm định điều chỉnh, bổ sung thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
01238989217

Phường Tân Thạnh
10/8/2015 9:21 24/8/2015 17:0 24/8/2015 16:0
Đã có kết quả
10/8/2015 9:23 10/8/2015 23:59
12 3 Xây dựng hệ thống phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại , tố cáo Thanh tra tỉnh Quảng Nam
0972300564

Phường Tân Thạnh
4/8/2015 13:54 18/8/2015 17:0 18/8/2015 16:0
Đã có kết quả
4/8/2015 13:56 4/8/2015 23:59
13 1 Xin điều chỉnh , bổ sung dự án CNTT của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2015 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Phường Tân Thạnh
26/5/2015 14:48 7/5/2015 17:0 10/6/2015 16:0
Đã có kết quả (trễ 0 ngày)
21/4/2015 14:50 21/4/2015 23:59
14 2 Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

Phường Tân Thạnh
20/11/2014 9:38 4/12/2014 17:0
Chuyển xử lý (trễ 2237 ngày)
20/11/2014 9:40 20/11/2014 23:59
15 1 Thẩm định Thiết kế sơ bộ Dự án nâng cấp hệ thống mạng, xây dựng hệ thống chống sét lan truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu thu- chi NSNN và mua sắm trang thiết bị tin học cho ngành Tài chính Quảng Nam. Sở Tài chính Quảng Nam
05103811077

Phường Tân Thạnh
7/11/2014 13:52 21/11/2014 17:0 8/12/2014 15:54
Đã trả (trễ 16 ngày)
10/11/2014 14:59 11/11/2014 23:59