Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TT&TT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Điện Bàn, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 52 Lịch sử thôn Cao Ngạn Thành Đồng (1945-2014). Đảng ủy xã Bình Lãnh

Phường Tân Thạnh
20/4/2015 8:27 6/5/2015 17:0 25/4/2015 8:31
Đã có kết quả
20/4/2015 8:28 22/4/2015 23:59 20/4/2015 8:28
2 48 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Duy Hải (1930-1975) Đảng ủy xã Duy Hải
0919429227

Phường Tân Thạnh
7/4/2015 16:16 21/4/2015 17:0 13/4/2015 14:6
Đã có kết quả
7/4/2015 16:18 9/4/2015 23:59 7/4/2015 16:18
3 47 Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỷ thuật Quảng Nam
3851442

Phường Tân Thạnh
6/4/2015 15:39 20/4/2015 17:0 13/4/2015 14:6
Đã có kết quả
6/4/2015 15:41 8/4/2015 23:59 6/4/2015 15:41
4 42 Kỷ yếu Hội tù yêu nước xã Tam Thăng Hội tù yêu nước xã Tam Thăng
01646455499

Phường Tân Thạnh
24/3/2015 14:9 2/4/2015 17:0 1/4/2015 17:0
Đã có kết quả
6/4/2015 14:12 8/4/2015 23:59 6/4/2015 14:12
5 45 Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành (1930-1975) Đảng ủy xã Tam Thành
05102219688

Phường Tân Thạnh
27/3/2015 13:52 20/4/2015 17:0 7/4/2015 9:14
Đã có kết quả
6/4/2015 13:55 8/4/2015 23:59 6/4/2015 13:55
6 41 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ va nhân dân thị trấn Tiên Kỳ (1858-1975) Đảng ủy Thị trấn Tiên Kỳ
3884272

Phường Tân Thạnh
15/3/2015 9:57 23/3/2015 17:0 22/3/2015 17:0
Đã có kết quả
6/4/2015 10:2 8/4/2015 23:59 6/4/2015 10:2
7 37 Quảng Nam 40 năm - xây dựng và phát triển Sở VHTT & Du lịch tỉnh Quảng Nam
05103813579

Phường Tân Thạnh
16/3/2015 15:35 25/3/2015 17:0 24/3/2015 17:0
Đã có kết quả
3/4/2015 15:40 7/4/2015 23:59 3/4/2015 15:40
8 40 Văn hóa Hội An số chuyên đề chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Hội An (28/3/1975 - 28/3/2015) Phòng văn hóa thông tin Thành phố Hội An
0510.3861663

Phường Tân Thạnh
31/3/2015 14:50 14/4/2015 17:0 7/4/2015 9:18
Đã có kết quả
31/3/2015 14:53 2/4/2015 23:59 31/3/2015 14:53
9 44 Tờ gấp pháp luật gồm: một số quy định về phòng chống mại dâm; một số quy định về công tác phòng chống ma túy;... Công an tỉnh Quảng Nam
3860555

Phường Tân Thạnh
31/3/2015 14:40 14/4/2015 17:0 3/4/2015 13:55
Đã có kết quả
31/3/2015 14:41 2/4/2015 23:59 31/3/2015 14:41
10 43 Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thành (1930-1975) Đảng ủy xã Tam Thành huyện Phú Ninh
05102219688

Phường Tân Thạnh
30/3/2015 14:5 13/4/2015 17:0 3/4/2015 13:57
Đã có kết quả
30/3/2015 14:13 1/4/2015 23:59 30/3/2015 14:13
11 39 Kỷ yếu Hội tù yêu nước xã Tam Thăng. Hội tù yêu nước xã Tam Thăng
01646455499

Phường Tân Thạnh
27/3/2015 15:38 8/4/2015 17:0 3/4/2015 13:55
Đã có kết quả
25/3/2015 15:40 27/3/2015 23:59 25/3/2015 15:40
12 38 Đặc san văn hóa Hội An số chuyên đề chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Hội An (28.3.1975-28.3.2015). Phòng văn hóa Thông tin TP Hội An
0510.3861276

Phường Tân Thạnh
24/3/2015 9:0 7/4/2015 17:0 3/4/2015 13:54
Đã trả
24/3/2015 9:2 26/3/2015 23:59 24/3/2015 9:2
13 36 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ (1858-1975) Đảng ủy Thị trấn Tiên Kỳ
0510.3884272

Phường Tân Thạnh
23/3/2015 9:59 6/4/2015 17:0 3/4/2015 13:54
Đã trả
23/3/2015 10:4 25/3/2015 23:59 23/3/2015 10:4
14 35 Tờ rơi tuyên truyền Cuộc thi lần thứ VIII năm 2015 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
3810273

Phường Tân Thạnh
18/3/2015 9:38 1/4/2015 17:0 31/3/2015 17:0
Đã trả
18/3/2015 9:41 20/3/2015 23:59 18/3/2015 9:41
15 34 Quảng Nam - 40 năm xây dựng và phát triển Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Nam
3813579

Phường Tân Thạnh
18/3/2015 8:45 1/4/2015 17:0 31/3/2015 17:0
Đã trả
18/3/2015 8:47 20/3/2015 23:59 18/3/2015 8:47
16 33 Nghĩa tình Đông Sơn - Thăng Bình (1960 - 2015) Văn phòng HĐND & UBND huyện Thăng Bình
3874214

Phường Tân Thạnh
16/3/2015 10:5 30/3/2015 17:0 29/3/2015 17:0
Đã trả
16/3/2015 10:7 18/3/2015 23:59 16/3/2015 10:7
17 32 Thăng Bình - 40 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2015) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình
3874458

Phường Tân Thạnh
13/3/2015 15:58 27/3/2015 17:0 26/3/2015 17:0
Đã trả
13/3/2015 16:1 17/3/2015 23:59 3/4/2015 13:53
18 31 Tờ rơi Nội Soi Mật Tụy Ngược Dòng Bệnh viện Đa khoa Trung Uơng Quảng Nam
3870390

Phường Tân Thạnh
13/3/2015 15:21 27/3/2015 17:0 26/3/2015 17:0
Đã trả
13/3/2015 15:24 17/3/2015 23:59 3/4/2015 13:52
19 30 Thăng Bình- Những tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ban Tuyên giáo huyện ủy Thăng Bình
0510.3874458

Phường Tân Thạnh
11/3/2015 14:56 25/3/2015 17:0 24/3/2015 17:0
Đã trả
11/3/2015 14:58 13/3/2015 23:59 11/3/2015 14:58
20 29 Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin " một số vấn đề chọn lọc trong khoa học máy tính và ứng dụng" Trường Đại học Quảng Nam
05103812834

Phường Tân Thạnh
10/3/2015 17:1 24/3/2015 17:0 23/3/2015 17:0
Đã trả
10/3/2015 17:3 12/3/2015 23:59 10/3/2015 17:3
21 28 Quảng Nam 40 năm xây dựng và phát triển Cục Thống kê tỉnh quảng Nam
3852492

Phường Tân Thạnh
10/3/2015 16:2 24/3/2015 17:0 23/3/2015 17:0
Đã trả
10/3/2015 16:3 12/3/2015 23:59 10/3/2015 16:3
22 27 thông tin nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam
0510.3811758

Phường Tân Thạnh
10/3/2015 9:20 24/3/2015 17:0 23/3/2015 17:0
Đã trả
10/3/2015 9:21 12/3/2015 23:59 10/3/2015 9:21
23 26 Lịch sử Đảng bộ xã Quế Minh giai đoạn 1975-2010. Đảng Ủy xã Quế Minh
0905978182

Phường Tân Thạnh
3/3/2015 10:36 17/3/2015 17:0 10/3/2015 10:30
Đã trả
3/3/2015 10:39 5/3/2015 23:59 3/3/2015 10:39
24 25 Lịch Sử đấu tranh cách mạng và xây dựng xã Quế Thọ (1930-2010). Đảng ủy xã Quế Thọ
0510.3883091

Phường Tân Thạnh
26/2/2015 15:39 12/3/2015 17:0 3/3/2015 9:53
Đã trả
26/2/2015 15:41 2/3/2015 23:59 26/2/2015 15:41
25 24 Những năm tháng hào hùng trên quê hương Tiên Phước( Hồi ký) Huyện Ủy Tiên Phước
0510.3970567

Phường Tân Thạnh
10/2/2015 15:50 24/2/2015 17:0 23/2/2015 17:0
Đã trả
10/2/2015 15:54 12/2/2015 23:59 10/2/2015 15:54
26 23 Tuyển tập kịch bản Sân khấu Quảng Nam Trung tâm văn hóa Quảng Nam
0905403306

Phường Tân Thạnh
10/2/2015 10:56 24/2/2015 17:0 23/2/2015 17:0
Đã trả
10/2/2015 10:57 12/2/2015 23:59 10/2/2015 10:57
27 22 Lịch sử Đảng bộ xã Tam An- Tam Đàn ( 1930-1975) Đảng Ủy xã Tam An
01227414717

Phường Tân Thạnh
10/2/2015 10:24 24/2/2015 17:0 23/2/2015 17:0
Đã trả
10/2/2015 10:27 12/2/2015 23:59 10/2/2015 10:27
28 21 Phú Ninh Đất và Người ( tập IV) Huyện Ủy Phú Ninh
05103.890888

Phường Tân Thạnh
9/2/2015 16:9 23/2/2015 17:0 22/2/2015 17:0
Đã trả
9/2/2015 16:13 11/2/2015 23:59 9/2/2015 16:13
29 20 Tập san Văn hóa Hội An Xuân Ất Mùi 2015 Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An

Phường Tân Thạnh
9/2/2015 15:46 23/2/2015 17:0 22/2/2015 17:0
Đã trả
9/2/2015 15:50 11/2/2015 23:59 9/2/2015 15:50
30 19 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Cấp Giấy phép Xuất bản bản tin (trong nước) Phòng Văn hóa Thông tin huyện Quế Sơn
05103.885.198

Phường Tân Thạnh
6/2/2015 10:2 6/3/2015 17:0 26/2/2015 15:35
Đã trả
6/2/2015 10:12 10/2/2015 23:59 6/2/2015 10:12
31 18 Tuyên giáo Xuân Ất Mùi 2015. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam
0510.3852810

Phường Tân Thạnh
4/2/2015 8:38 18/2/2015 17:0 17/2/2015 17:0
Đã trả
4/2/2015 8:39 6/2/2015 23:59 4/2/2015 8:39
32 17 Tập San Xuân 2015 Huyện Ủy Hiệp Đức
0978735518

Phường Tân Thạnh
3/2/2015 14:54 17/2/2015 17:0 16/2/2015 17:0
Đã trả
3/2/2015 14:55 5/2/2015 23:59 3/2/2015 14:55
33 16 Kỷ yếu Công an huyện Quế Sơn (1945-2015). Công an huyện Quế Sơn
5010.3885131

Phường Tân Thạnh
30/1/2015 15:9 13/2/2015 17:0 12/2/2015 17:0
Đã trả
30/1/2015 15:11 3/2/2015 23:59 30/1/2015 15:11
34 15 Bình Sa - Những năm tháng không quên. Đảng ủy xã Bình An
0984404951

Phường Tân Thạnh
30/1/2015 10:25 13/2/2015 17:0 12/2/2015 17:0
Đã trả
30/1/2015 10:27 3/2/2015 23:59 30/1/2015 10:27
35 14 Diễn đàn Nhân dân Quảng Nam Xuân Ất Mùi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
0510.3704090

Phường Tân Thạnh
29/1/2015 14:26 12/2/2015 17:0 2/2/2015 9:24
Đã trả
29/1/2015 14:29 2/2/2015 23:59 29/1/2015 14:29
36 13 Quá trình 25 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành của Hội cựu chiến binh xã . Hội Cựu Chiến binh xã Quế Phong
0949684707

Phường Tân Thạnh
29/1/2015 8:10 12/2/2015 17:0 11/2/2015 17:0
Đã trả
29/1/2015 8:15 2/2/2015 23:59 29/1/2015 8:15
37 12 Các Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII. VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam
0510.3852731

Phường Tân Thạnh
26/1/2015 16:19 9/2/2015 17:0 2/2/2015 9:24
Đã trả
26/1/2015 16:21 28/1/2015 23:59 26/1/2015 16:21
38 11 Thăng Bình- Xuân Ất Mùi 2015. Ban Tuyên giáo huyện ủy Thăng Bình
0510.3874458

Phường Tân Thạnh
26/1/2015 8:43 9/2/2015 17:0 26/1/2015 11:7
Đã trả
26/1/2015 8:44 28/1/2015 23:59 26/1/2015 8:44
39 10 Điện Bàn 40 năm xây dựng và phát triển. UBND huyện Điện Bàn
0510.3867371

Phường Tân Thạnh
23/1/2015 15:7 6/2/2015 17:0 2/2/2015 9:24
Đã trả
23/1/2015 15:9 27/1/2015 23:59 23/1/2015 15:9
40 9 Quảng Nam- Mái nhà chung. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
0510.3852772

Phường Tân Thạnh
23/1/2015 14:34 6/2/2015 17:0 5/2/2015 17:0
Đã trả
23/1/2015 14:35 27/1/2015 23:59 23/1/2015 14:35
41 8 Tập san Xuân Đại Lộc- 2015. Phòng Văn hóa Thông tin Đại Lộc
0510.3865240

Phường Tân Thạnh
21/1/2015 10:12 4/2/2015 17:0 2/2/2015 9:24
Đã trả
21/1/2015 10:13 23/1/2015 23:59 21/1/2015 10:13
42 7 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Duy Phước (Giai đoạn 1930-1975). Đảng bộ xã Duy Phước
0510.3737114

Phường Tân Thạnh
19/1/2015 14:35 2/2/2015 17:0 26/1/2015 8:42
Đã trả
19/1/2015 14:37 21/1/2015 23:59 19/1/2015 14:37
43 6 Xuân Duy Xuyên Ất Mùi 2015. Phòng Văn hóa Thông tin Duy Xuyên
0510.3877551

Phường Tân Thạnh
15/1/2015 9:32 29/1/2015 17:0 26/1/2015 11:6
Đã trả
15/1/2015 9:33 19/1/2015 23:59 15/1/2015 9:33
44 5 Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Nam
0510.3810746

Phường Tân Thạnh
8/1/2015 9:43 22/1/2015 17:0 12/1/2015 8:8
Đã trả
8/1/2015 9:45 12/1/2015 23:59 8/1/2015 9:45
45 4 Sổ tay tuyên truyền 2015. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam
0510.3852810

Phường Tân Thạnh
7/1/2015 14:27 21/1/2015 17:0 12/1/2015 15:41
Đã trả
7/1/2015 14:29 9/1/2015 23:59 7/1/2015 14:29
46 1 Hỏi đáp về xây duwnhj Thôn- Khối phố văn hóa... Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
0510.3814131

Phường Tân Thạnh
5/1/2015 15:56 19/1/2015 17:0 12/1/2015 15:41
Đã trả
5/1/2015 15:58 7/1/2015 23:59 5/1/2015 15:58
47 104 Kỷ yếu hội thảo khoa học "Phan Khôi- Những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc". Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam
0510.3852822

Phường Tân Thạnh
29/12/2014 8:4 13/1/2015 17:0
Chuyển xử lý (trễ 2205 ngày)
29/12/2014 8:6 31/12/2014 23:59 29/12/2014 8:6
48 103 Sổ tay, lịch bàn, lịch treo tường, lịch bỏ túi, thiệp. Ngân hàng Cathay United Bank- Chi nhánh Chu Lai
0510.3813041

Phường Tân Thạnh
19/12/2014 15:6 5/1/2015 17:0 27/12/2014 15:23
Đã trả
19/12/2014 15:11 23/12/2014 23:59 19/12/2014 15:11
49 102 Kỷ yếu lãnh đạo, chỉ huy LLVT huyện Tiên Phước qua các thời kỳ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước

Phường Tân Thạnh
15/12/2014 9:51 29/12/2014 17:0 16/12/2014 15:39
Đã trả
15/12/2014 9:55 17/12/2014 23:59 15/12/2014 9:55
50 101 Ngữ vựng Việt- Cor, Cor - Việt. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
0510.2240651

Phường Tân Thạnh
15/12/2014 8:13 29/12/2014 17:0 16/12/2014 15:39
Đã trả
15/12/2014 8:16 17/12/2014 23:59 15/12/2014 8:16
51 100 Kỷ yếu Hội cựu chiến binh xã Quế Long- 25 năm xây dựng và trưởng thành Hội Cựu Chiến Binh xã Quế Long
0986287900

Phường Tân Thạnh
12/12/2014 15:15 26/12/2014 17:0 16/12/2014 15:39
Đã trả
12/12/2014 15:20 16/12/2014 23:59 12/12/2014 15:20
52 99 Ký sự Kiên trung bất khuất. Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Nam
0510.3834457

Phường Tân Thạnh
11/12/2014 14:3 25/12/2014 17:0 16/12/2014 15:39
Đã trả
11/12/2014 14:5 15/12/2014 23:59 11/12/2014 14:5
53 98 Bản tin Thông tin nội bộ. Ban Tuyên giáo huyện ủy Phước Sơn
0510.3881592

Phường Tân Thạnh
11/12/2014 9:57 25/12/2014 17:0 16/12/2014 15:39
Đã trả
11/12/2014 9:59 15/12/2014 23:59 11/12/2014 9:59
54 97 Sổ tay Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Quảng Nam
0510.2221348

Phường Tân Thạnh
10/12/2014 10:23 24/12/2014 17:0 11/12/2014 14:11
Đã trả
10/12/2014 10:28 12/12/2014 23:59 10/12/2014 10:28
55 96 Kỷ yếu Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Nam Giang. Ủy Ban kiểm tra huyện ủy Nam Giang
0510.3792379

Phường Tân Thạnh
9/12/2014 15:12 23/12/2014 17:0 11/12/2014 14:11
Đã trả
9/12/2014 15:14 11/12/2014 23:59 9/12/2014 15:14
56 95 Tờ gấp quảng bá Khu di tích Ban Quản lý khu di tích khu V
0510.3215536

Phường Tân Thạnh
9/12/2014 14:28 23/12/2014 17:0 11/12/2014 14:11
Đã trả
9/12/2014 14:30 11/12/2014 23:59 9/12/2014 14:30
57 94 Mười năm nhìn lại. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
0510.3852635

Phường Tân Thạnh
5/12/2014 9:21 19/12/2014 17:0 10/12/2014 8:27
Đã trả
5/12/2014 9:23 9/12/2014 23:59 5/12/2014 9:23
58 93 Bộ tờ rơi tuyên truyền kiến thức an toàn thực phâm cho người quản lý, người chế biến thực phẩm... Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
0510.3827797

Phường Tân Thạnh
5/12/2014 9:16 19/12/2014 17:0 9/12/2014 14:35
Đã trả
5/12/2014 9:16 9/12/2014 23:59 5/12/2014 9:16
59 92 Bộ tờ rơi tuyên truyền kiến thức an toàn thực phâm cho người quản lý, người chế biến thực phẩm... Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
0510.3827797

Phường Tân Thạnh
5/12/2014 9:15 19/12/2014 17:0 9/12/2014 14:35
Đã trả
5/12/2014 9:16 9/12/2014 23:59 5/12/2014 9:16
60 91 Tờ rơi Hướng dẫn bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố. Chi Cục An tòn vệ sinh thực phẩm
0510.3827797

Phường Tân Thạnh
5/12/2014 9:11 19/12/2014 17:0 9/12/2014 14:35
Đã trả
5/12/2014 9:13 9/12/2014 23:59 5/12/2014 9:13
61 90 Văn hóa và Du lịch Quảng Nam (Tiếng Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản) Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam
0510.3859879

Phường Tân Thạnh
3/12/2014 16:8 17/12/2014 17:0 16/12/2014 16:5
Đã trả
3/12/2014 16:11 5/12/2014 23:59 3/12/2014 16:11
62 89 Văn hóa và Du lịch Quảng Nam Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam
0510.3859879

Phường Tân Thạnh
2/12/2014 14:10 16/12/2014 17:0 3/12/2014 15:53
Đã trả
2/12/2014 14:12 4/12/2014 23:59 2/12/2014 14:12
63 88 Sổ tay tuyên truyền về Khoa học- Công nghệ Tỉnh Đoàn Quảng Nam
0510.3824022

Phường An Xuân
2/12/2014 8:58 16/12/2014 17:0 2/12/2014 10:13
Đã trả
2/12/2014 9:0 4/12/2014 23:59 2/12/2014 9:0
64 87 Thông tin nghiên cứu về Cù lao Chàm. Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Phường Tân Thạnh
28/11/2014 14:30 12/12/2014 17:0 2/12/2014 10:13
Đã trả
28/11/2014 14:32 2/12/2014 23:59 28/11/2014 14:32
65 86 Tờ rơi tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI, năm 2014-2015. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
0510.3810273

Phường Tân Thạnh
27/11/2014 9:20 11/12/2014 17:0 1/12/2014 14:0
Đã trả
27/11/2014 9:22 1/12/2014 23:59 27/11/2014 9:22
66 85 Du lịch Điện Bàn- Điểm nối hai di sản Trung tâm VHTT Điện Bàn
0510.3716886

Phường Tân Thạnh
25/11/2014 14:42 9/12/2014 17:0 1/12/2014 14:3
Đã trả
25/11/2014 14:43 27/11/2014 23:59 25/11/2014 14:43
67 84 Bảo tàng Điện Bàn- Điểm đến của vùng địa linh nhân kiệt Trung tâm VHTT Điện Bàn
0510.3716886

Phường Tân Thạnh
25/11/2014 14:39 9/12/2014 17:0 1/12/2014 14:3
Đã trả
25/11/2014 14:40 27/11/2014 23:59 25/11/2014 14:40
68 83 Kỷ yếu Hội Cựu chiến binh xã Quế Châu. Hội Cựu chiến binh xã Quế Châu
0985517704

Phường Tân Thạnh
25/11/2014 13:48 9/12/2014 17:0 1/12/2014 14:0
Đã trả
25/11/2014 13:50 27/11/2014 23:59 25/11/2014 13:50
69 82 Sách ảnh Hội An - Ngày ấy Trung tâm QLBT Di sản Văn hóa Hội An
0510.3622368

Phường Tân Thạnh
21/11/2014 10:46 5/12/2014 17:0 25/11/2014 14:58
Đã trả
21/11/2014 10:49 25/11/2014 23:59 21/11/2014 10:49
70 2 Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

Phường Tân Thạnh
20/11/2014 9:38 4/12/2014 17:0
Chuyển xử lý (trễ 2245 ngày)
20/11/2014 9:40 24/11/2014 23:59 20/11/2014 9:40
71 81 Lịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Cẩm (1930-2010). Đảng ủy xã Tiên Cẩm
0510.3896313

Phường Tân Thạnh
19/11/2014 14:50 3/12/2014 17:0 25/11/2014 15:2
Đã trả
19/11/2014 14:58 21/11/2014 23:59 19/11/2014 14:58
72 80 Kỷ Yếu Hội Cựu chiến binh xã Quế Thuận. Hội Cựu chiến binh xã Quế Thuận
0510.3885754

Phường Tân Thạnh
19/11/2014 14:3 3/12/2014 17:0 25/11/2014 15:2
Đã trả
19/11/2014 14:4 21/11/2014 23:59 19/11/2014 14:4
73 79 Sổ Tay hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam
0510.3859879

Phường Tân Thạnh
18/11/2014 8:58 2/12/2014 17:0 1/12/2014 13:59
Đã trả
18/11/2014 9:0 20/11/2014 23:59 18/11/2014 9:0
74 78 Tờ gấp tuyên truyền về Bảo hiểm Y tế. Ban Quản lý Dự án hỗ trợ y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
0510.3818338

Phường Tân Thạnh
17/11/2014 15:29 1/12/2014 17:0 24/11/2014 14:13
Đã trả
17/11/2014 15:29 19/11/2014 23:59 17/11/2014 15:29
75 77 Tờ gấp tuyên truyền về Bảo hiểm Y tế. Ban Quản lý Dự án hỗ trợ y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
0510.3818338

Phường Tân Thạnh
17/11/2014 15:28 1/12/2014 17:0 24/11/2014 14:13
Đã trả
17/11/2014 15:29 19/11/2014 23:59 17/11/2014 15:32
76 76 Sổ tay Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế. Ban Quản lý Dự án hỗ trợ y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
0510.3818338

Phường Tân Thạnh
17/11/2014 15:22 1/12/2014 17:0 24/11/2014 14:13
Đã trả
17/11/2014 15:26 19/11/2014 23:59 17/11/2014 15:26
77 75 Kỷ Yếu Hội cưu chiến binh Thành phố Tam Kỳ. Hội Cựu chiến binh TP Tam Kỳ
0510.3851601

Phường Tân Thạnh
13/11/2014 15:39 27/11/2014 17:0 17/11/2014 10:8
Đã trả
13/11/2014 15:41 17/11/2014 23:59 13/11/2014 15:41
78 74 Tờ rơi Chương trình Truyền thông- Giáo dục sức khỏe. Bệnh Viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
0510.3870390

Phường Tân Thạnh
13/11/2014 15:17 27/11/2014 17:0 19/11/2014 15:0
Đã trả
13/11/2014 15:19 17/11/2014 23:59 13/11/2014 15:19
79 73 Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty Điện lực Quảng Nam. Công ty Điện lực Quảng Nam
0510.3859316

Phường Tân Thạnh
13/11/2014 8:29 27/11/2014 17:0 19/11/2014 15:1
Đã trả
13/11/2014 8:31 17/11/2014 23:59 13/11/2014 8:31
80 72 Kỷ yếu Hội tù yêu nước xã Quế An. Hội Tù yêu nước xã Quế An
01685129752

Phường Tân Thạnh
10/11/2014 14:50 24/11/2014 17:0 17/11/2014 10:8
Đã trả
10/11/2014 14:53 12/11/2014 23:59 10/11/2014 14:53
81 71 Kỷ yếu Hội Tù yêu nước Hội Tù yêu nước xã Duy Tân- huyện Duy Xuyên
0938170646

Phường Tân Thạnh
10/11/2014 10:51 24/11/2014 17:0 13/11/2014 10:47
Đã trả
10/11/2014 10:51 12/11/2014 23:59 10/11/2014 15:0
82 70 Kỷ yếu Hội Tù yêu nước Hội Tù yêu nước xã Duy Tân- huyện Duy Xuyên
0938170646

Phường Tân Thạnh
10/11/2014 10:50 24/11/2014 17:0 13/11/2014 10:47
Đã trả
10/11/2014 10:51 12/11/2014 23:59 10/11/2014 10:51
83 1 Thẩm định Thiết kế sơ bộ Dự án nâng cấp hệ thống mạng, xây dựng hệ thống chống sét lan truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu thu- chi NSNN và mua sắm trang thiết bị tin học cho ngành Tài chính Quảng Nam. Sở Tài chính Quảng Nam
05103811077

Phường Tân Thạnh
7/11/2014 13:52 21/11/2014 17:0 8/12/2014 15:54
Đã trả (trễ 16 ngày)
7/11/2014 13:55 11/11/2014 23:59 10/11/2014 14:59
84 69 Tờ rơi Bệnh mạch vành tiêm. Bệnh Viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
0510.3870390

Phường Tân Thạnh
6/11/2014 14:41 20/11/2014 17:0 13/11/2014 10:46
Đã trả
6/11/2014 14:44 10/11/2014 23:59 6/11/2014 14:44
85 68 Tập Quy chế quản lý đô thị Phòng Quản lý đô thị TP Tam Kỳ

Phường Hoà Thuận
31/10/2014 14:26 14/11/2014 17:0 6/11/2014 14:39
Đã trả
31/10/2014 14:28 4/11/2014 23:59 31/10/2014 14:28
86 67 Phòng ngừa một số cấp cứu- bệnh thường gặp tại cộng đồng Sở Y tế Quảng Nam
0510.3852.294

Phường Tân Thạnh
29/10/2014 10:39 12/11/2014 17:0 6/11/2014 14:39
Đã trả
29/10/2014 10:41 31/10/2014 23:59 29/10/2014 10:41
87 66 Kỷ yếu Hội tù yêu nước xã Quế Long. Hội Tù yêu nước xã Quế Long
01225437008

Phường Tân Thạnh
28/10/2014 15:36 11/11/2014 17:0 6/11/2014 14:39
Đã trả
28/10/2014 15:38 30/10/2014 23:59 28/10/2014 15:38
88 65 Kỷ yếu Hội Cựu chiến binh xã Quế Phú (1989-2014). Hội Cựu chiến binh xã Quế Phú
0905905476

Phường Tân Thạnh
28/10/2014 10:28 11/11/2014 17:0 10/11/2014 15:1
Đã trả
28/10/2014 10:30 30/10/2014 23:59 28/10/2014 10:30
89 64 Đặc san Dư Âm 16 Hội Cựu giáo chức TP Tam Kỳ
0510.3831030

Phường Tân Thạnh
27/10/2014 9:23 10/11/2014 17:0 28/10/2014 10:3
Đã trả
27/10/2014 9:25 29/10/2014 23:59 27/10/2014 9:25
90 63 Lịch sử Đảng bộ Xã Trà Linh (1945-2010) Huyện Ủy Nam Trà My
0510-3880028

Phường Tân Thạnh
27/10/2014 8:18 10/11/2014 17:0 6/11/2014 14:41
Đã trả
27/10/2014 8:22 29/10/2014 23:59 27/10/2014 8:22
91 62 Lịch sử Đảng Bộ Xã Quế Hiệp giai đoạn 1975-2010 Ban Thường Vụ Đảng Ủy Xã Quế Phú
0984309045

Phường Tân Thạnh
24/10/2014 16:30 7/11/2014 17:0 6/11/2014 14:41
Đã trả
24/10/2014 16:34 28/10/2014 23:59 24/10/2014 16:34
92 61 Tập san Sinh hoạt khoa học Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
0510.3828267

Phường Tân Thạnh
20/10/2014 9:14 3/11/2014 17:0 22/10/2014 15:45
Đã trả
20/10/2014 9:16 22/10/2014 23:59 20/10/2014 9:16
93 60 Quảng Nam- Mái nhà chung các dân tộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
0510.3852722

Phường Tân Thạnh
13/10/2014 15:58 27/10/2014 17:0 22/10/2014 15:45
Đã trả
13/10/2014 16:2 15/10/2014 23:59 13/10/2014 16:2
94 59 Quế Sơn đất và người kiên trung Huyện Ủy Quế Sơn
0510.3885102

Phường Tân Thạnh
7/10/2014 10:4 21/10/2014 17:0 10/10/2014 14:3
Đã trả
7/10/2014 10:13 9/10/2014 23:59 7/10/2014 10:13
95 58 Giới thiệu về Khu kinh tế mở Chu Lai Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
0510.3812842

Phường An Phú
3/10/2014 15:40 17/10/2014 17:0 10/10/2014 14:3
Đã trả
3/10/2014 15:42 7/10/2014 23:59 3/10/2014 15:42
96 57 Tờ cẩm nang dịch vụ bảo hiểm xã hội. Bưu điện tỉnh Quảng Nam
0510.3812345

Phường Tân Thạnh
1/10/2014 9:24 15/10/2014 17:0 10/10/2014 14:3
Đã trả
1/10/2014 9:25 3/10/2014 23:59 1/10/2014 9:25
97 56 Văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019 Hội liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam
05103828182

Phường Tân Thạnh
30/9/2014 16:26 14/10/2014 17:0 10/10/2014 14:3
Đã trả
30/9/2014 16:34 2/10/2014 23:59 30/9/2014 16:34
98 55 Tập sách " Chặng đường 20 năm khuyến học Duy Xuyên" Hội Khuyến Học huyện Duy Xuyên
0510.6267037

Phường Tân Thạnh
26/9/2014 15:7 10/10/2014 17:0 1/10/2014 9:36
Đã trả
26/9/2014 15:16 30/9/2014 23:59 26/9/2014 15:16
99 54 Thông tin khuyến học (Số 17). Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam
0510.3852966

Phường Tân Thạnh
25/9/2014 8:28 9/10/2014 17:0 25/9/2014 14:49
Đã trả
25/9/2014 8:29 29/9/2014 23:59 25/9/2014 8:29
100 53 Kỷ yếu Hội thảo khoa học " Vấn đề giới trong văn học, ngôn ngữ" Trường Đại Học Quảng Nam
0510.3812834

Phường Tân Thạnh
23/9/2014 16:0 7/10/2014 17:0 25/9/2014 14:57
Đã trả
23/9/2014 16:4 25/9/2014 23:59 23/9/2014 16:4
12