Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TT&TT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Điện Bàn, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 46 Lịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Hải (1930-1975) Đảng ủy xã Tam Hải
3545333

Phường Tân Thạnh
6/4/2015 13:55 20/4/2015 17:0 13/4/2015 14:6
Đã có kết quả
6/4/2015 13:55 8/4/2015 23:59