Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TT&TT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Điện Bàn, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 72 các NQ, Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam
05103811618

Phường Tân Thạnh
8/8/2016 15:47 22/8/2016 17:0 12/8/2016 13:49
Đã có kết quả
8/8/2016 15:49 8/8/2016 23:59 15/8/2016 15:32
2 7 Xuân Duy Xuyên Bính Thân 2016 Phòng VHTT huyện Duy Xuyên

Phường Tân Thạnh
20/1/2016 9:15 3/2/2016 17:0 20/1/2016 9:17
Đã có kết quả
20/1/2016 9:17 20/1/2016 23:59 15/8/2016 15:18
3 36 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ (1858-1975) Đảng ủy Thị trấn Tiên Kỳ
0510.3884272

Phường Tân Thạnh
23/3/2015 9:59 6/4/2015 17:0 3/4/2015 13:54
Đã trả
23/3/2015 10:4 23/3/2015 23:59 2/4/2015 16:14
4 25 Tở gấp Hỏi đáp Pháp luật Lao động- Công đoàn (Sửa đổi năm 2012). Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Nam
0510.3852510

Phường Hoà Thuận
27/5/2014 8:55 10/6/2014 17:0 30/5/2014 10:29
Đã trả
27/5/2014 8:56 27/5/2014 23:59 30/5/2014 14:21
5 19 Bản tin nội bộ. Ban Tuyên giáo huyện ủy Hiệp Đức
0510.2215358

Phường Tân Thạnh
24/4/2014 7:58 26/5/2014 17:0 26/4/2014 14:6
Đã trả
24/4/2014 8:0 24/4/2014 23:59 29/4/2014 8:52
6 18 Sổ tay giám sát đầu tư cộng đồng. Thanh tra tỉnh Quảng Nam
0510.3859851

Phường Hòa Hương
23/4/2014 14:29 9/5/2014 17:0 26/4/2014 7:56
Đã trả
23/4/2014 14:31 23/4/2014 23:59 29/4/2014 8:29
7 17 Kỷ yếu kiên trung bất khuất Hội tù yêu nước xã Bình Triều. UBND xã Bình Triều

Phường Tân Thạnh
17/4/2014 10:51 5/5/2014 17:0 21/4/2014 15:19
Đã trả
17/4/2014 10:54 17/4/2014 23:59 29/4/2014 8:54
8 16 Kye Yếu kiên trung bất khuất của Hội Tù yêu nước xã Bình Minh. UBND xã Bình Minh
0510.3874531

Phường Tân Thạnh
17/4/2014 10:46 5/5/2014 17:0 21/4/2014 15:19
Đã trả
17/4/2014 10:48 17/4/2014 23:59 29/4/2014 8:55
9 15 Tài liệu Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân. Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam

Phường Tân Thạnh
2/4/2014 10:30 16/4/2014 17:0 8/4/2014 7:48
Đã trả
2/4/2014 13:48 2/4/2014 23:59 8/4/2014 7:48
10 14 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học sinh viên. Trường Đại học Quảng Nam

Phường An Mỹ
28/3/2014 10:0 11/4/2014 17:0 31/3/2014 9:51
Đã trả
28/3/2014 10:1 28/3/2014 23:59 31/3/2014 9:51