Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TT&TT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Điện Bàn, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 2 Xuân Duy Xuyên, Đinh Dậu năm 2017 Phòng VHTT huyện Duy Xuyên
05103877551

Phường Tân Thạnh
3/1/2017 8:54 17/1/2017 17:0 11/1/2017 9:23
Đã có kết quả
3/1/2017 8:57 5/1/2017 23:59 11/1/2017 9:23
2 113 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 40 năm xây dựng và phát triển Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
05103970123

Phường Tân Thạnh
21/12/2016 15:22 5/1/2017 17:0 29/12/2016 7:47
Đã có kết quả
21/12/2016 15:24 23/12/2016 23:59 29/12/2016 7:47
3 106 Kỷ yếu 30 năm xây dựng và trưởng thành(1986-2006). Ban Tổ chức huyện ủy Hiệp Đức
0510.3883082

Phường Tân Thạnh
2/12/2016 9:25 16/12/2016 17:0 13/12/2016 8:25
Đã có kết quả
2/12/2016 9:27 6/12/2016 23:59 13/12/2016 8:25
4 105 Kỷ yếu 100 năm khởi nghĩa Việt Nam quang phục hội Văn hóa Quảng Nam, những giá trị đặc trưng(tái bản lần 2). Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
0510.3852821

Phường Tân Thạnh
30/11/2016 9:56 14/12/2016 17:0 13/12/2016 8:25
Đã có kết quả
30/11/2016 9:59 2/12/2016 23:59 13/12/2016 8:25
5 35 Kỷ yếu 70 năm cơ quan công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
05103852722

Phường Tân Thạnh
1/4/2016 8:14 15/4/2016 17:0 6/4/2016 9:48
Đã có kết quả
1/4/2016 8:15 5/4/2016 23:59 6/4/2016 9:48
6 36 Quảng Nam thời tiền sử và sơ sử Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
05103859879

Phường Tân Thạnh
1/4/2016 8:5 15/4/2016 17:0 6/4/2016 9:48
Đã có kết quả
1/4/2016 8:6 5/4/2016 23:59 6/4/2016 9:48
7 31 40 địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Quảng Nam Tỉnh đoàn Quảng Nam
05103812436

Phường Tân Thạnh
15/3/2016 9:6 29/3/2016 17:0 18/3/2016 7:48
Đã có kết quả
15/3/2016 9:8 17/3/2016 23:59 18/3/2016 7:48
8 20 Kỷ yếu công an huyện hiệp Đức Công an Hiệp Đức
05103883246

Phường Tân Thạnh
1/2/2016 14:13 15/2/2016 17:0 4/2/2016 9:24
Đã có kết quả
1/2/2016 14:14 3/2/2016 23:59 4/2/2016 9:24
9 171 Sổ ghi chép biên bản sinh hoạt Đảng Đảng khối doanh nghiệp tỉnh Quangr4 nam
05103822227

Phường Tân Thạnh
26/11/2015 15:19 10/12/2015 17:0 1/12/2015 14:25
Đã có kết quả
26/11/2015 15:20 30/11/2015 23:59 1/12/2015 14:25
10 170 Sổ tay hỏi đáp nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam
05103810884

Phường Tân Thạnh
26/11/2015 10:17 10/12/2015 17:0 1/12/2015 14:25
Đã có kết quả
26/11/2015 10:19 30/11/2015 23:59 1/12/2015 14:25
11 147 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình Văn phòng huyện ủy Thăng Bình
05103875469

Phường Tân Thạnh
14/10/2015 10:7 28/10/2015 17:0 19/10/2015 9:34
Đã có kết quả
14/10/2015 10:13 16/10/2015 23:59 19/10/2015 9:34
12 7 Thẩm định Đề cương dự toán xây dựng và triển khai phần mềm Công an tỉnh Quảng Nam
0977245953

Phường Tân Thạnh
24/9/2015 9:4 8/10/2015 17:0 8/10/2015 16:0
Đã có kết quả
24/9/2015 9:6 28/9/2015 23:59 5/7/2016 10:46
13 128 Tài liệu ôn tập môn pháp luật giao thông đường bộ Việt Nam Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
05103851421

Phường Tân Thạnh
8/9/2015 8:21 22/9/2015 17:0 15/9/2015 14:57
Đã có kết quả
8/9/2015 8:25 10/9/2015 23:59 15/9/2015 14:57
14 88 Kỷ yếu cán bộ công chức ngành tổ chức nhà nước huyện Thăng Bình Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình
05103674235

Phường Tân Thạnh
13/7/2015 8:48 27/7/2015 17:0 16/7/2015 8:25
Đã có kết quả
13/7/2015 8:50 15/7/2015 23:59 16/7/2015 8:25
15 70 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Nam Phước (1930-1975) Đảng bộ thị trấn Nam Phước
0919429227

Phường Tân Thạnh
29/5/2015 8:20 12/6/2015 17:0 3/6/2015 8:34
Đã có kết quả
29/5/2015 8:23 2/6/2015 23:59 3/6/2015 8:34
16 65 Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Minh An khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy phường Minh An, TP Hội An
05103861223

Phường Tân Thạnh
15/5/2015 14:54 29/5/2015 17:0 25/5/2015 14:16
Đã có kết quả
15/5/2015 14:59 19/5/2015 23:59 25/5/2015 14:16