Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Lĩnh vực: Bưu chính Viễn thông
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Bưu chính Viễn thông
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục Thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trả kết quả;

- Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra hồ sơ: trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì trả lời cho tổ chức cá nhân biết, nêu rõ lý do; trường hợp đủ điều kiện thì ký ban hành giấy phép;

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức có mặt Sở Thông tin và Truyền thông theo giấy hẹn để xem kết quả. Sau đó nhận giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này