Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp phép hoạt động chuyển phát thư nội tỉnh.
Lĩnh vực: Bưu chính Viễn thông
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Bưu chính Viễn thông
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ xin Cấp phép hoạt động chuyển phát thư nội tỉnh theo hướng dẫn tại mục Thành phần, số lượng hồ sơ và nộp về Sở Thông tin và Truyền thông.

          - Bước 2:  Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra hồ sơ .

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ.

          + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư cho doanh nghiệp

          - Bước 3: Trả hồ sơ (cá nhân, tổ chức đến nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông )

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này