Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm cho cơ sở in của địa phương
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1

Trình tự thực hiện

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

- Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn công dân, tổ chức bổ sung hồ sơ kịp thời.

- Theo giấy hẹn, công dân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

2

Cách thức thực hiện

- Thực hiện trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

3

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Đơn xin phép hoạt động in xuất bản phẩm

2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất (có công chứng hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu).

3- Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp.

4- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu).

5- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự của ngành công an cấp.

6- Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4

Thời hạn giải quyết hồ sơ

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí và Xuất bản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

7

Mẫu đơn, tờ khai

 

8

Phí, lệ phí

Không

9

Kết quả

Giấy phép

10

Yêu cầu hoặc điều kiện

- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam

- Có mặt bằng cơ sở sản xuất in

- Có đầy đủ dây chuyền thiết bị in và các loại giấy tờ chứng minh các thiết bị: máy vi tính, máy in, máy xén, máy gấp, máy đóng sách hoặc máy khâu thép, máy liên hợp hoàn thiện xuất bản phẩm.

- Có giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu (nếu có).

- Có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo điều kiện an ninh trật tự (xác nhận của Cơ quan Công an sở t).

11

Căn cứ Pháp lý

- Luật Xuất bản số: 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xuất bản.

- Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

- Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này