Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 30/2004/QH11 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP

- Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam;

- Nhận kết quả sau 10 ngày, nếu không được cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này